Uit die kroes

NB Publishers

Regular price R 187.00

Shipping calculated at checkout.

In Uit die kroes word die Noord-Kaapse leefwêreld opgeroep in verse wat Namawoorde op verrykende wyse inkorporeer. Dit bevat gedigte wat die sentrale dog geringgeskatte rol van die bruin vrou in die Suid-Afrikaanse geskiedenis belig. Ook die hedendaagse posisie van die jong bruin vrou word bekyk – hoe daar byvoorbeeld steeds teen wanpersepsies oor ras en skoonheid gestry word.

Jy dra jou kroes hare so laat mense kan sien
glad alleen beteken nie mooi nie.

Lynthia Julius