Pendorings

NB Publishers

Regular price R 153.00

Shipping calculated at checkout.

As jy Gert Klopper, grootbaas van Pendoring-taaldiens, met 'n pen op die verkeerde plek wil steek, moet jy 'n foongesprek eindig met die woorde: "Okay. Báái!"

Hierdie drama het die toets van die tyd deurstaan en kan as deel van die klassieke Afrikaanse kanon beskou word. Hierdie derde hoorspel in die satiriese Pendoring-trilogie spot weer met hoogdrawende en onbeholpe taalgebruik.

AS van Straten