GSR (Groot Sagmoedige Reus), Die 2016

NB Publishers

Regular price R 161.50

Shipping calculated at checkout.

Sophie word in die middel van die nag uit haar bed gegryp en weggedra deur 'n reus met tennisbaan-treë en enorme groot ore. Maar Sophie is gelukkig. Die GSR is baie sagmoediger as sy afgryslike bure, wat vir 'n tydverdryf elke nag slapsoetige kidderen opgopsel . . .

Roald Dahl