Eerste gedigte - A Krog

NB Publishers

Regular price R 208.25

Shipping calculated at checkout.

’n Herdruk met nuwe omslag van hierdie bundel wat in 1984 verskyn het en wat Antjie Krog se eerste twee bundels insluit: Dogter van Jefta (1970) en Januarie-suite (1972). Haar heel eerste gedigte is in skoolblaaie gepubliseer toe sy nog op skool was. Die werk wat in die 1970-jubileumblad van die Kroonstadse Hoërskool gepubliseer is toe sy 17 jaar oud was, is destyds as seksueel en polities besonder uitgesproke beskou en het haar vroeg reeds in die kollig geplaas. Eerste gedigte bevat toeganklike verse en temas soos jong liefde, die klas- en onderwyssituasie, en ook religie.

Gedigte soos
“Ma, ek skryf vir jou ’n gedig
sonder fênsie leestekens
sonder woorde wat rym
sonder bywoorde
net sommer
’n kaalvoet gedig”

het wyd byval gevind by lesers van alle ouderdomme deur die jare.

Antjie Krog